Dansk English

SmartWeb Help | Design Manager New

2.1. Opsætning

Fanebladet "Opsætning" (under Ret design) giver dig adgang til nemt at ændre farver, fonte, logo og indstillinger. Under opsætning kan du:
 

  • Opsætte farver og fonte for dit design
  • Vælge logo (tekst eller grafik)
  • Vælge design indstillinger
  • Se dine ændringer

 Læs mere:

2.1.1 Farver

2.1.2 Grafik og skrifttyper

2.1.3 Indstillinger